خدمات SOC به همراه پیاده‌سازی مراکز عملیات امنیت

SOC , مرکز عملیات امنیت

 

خدمات SOC به دلیل گستردگی پیچیدگی‌های ذاتی که در عمل دارد سازمان ها و مجموعه ها را با چالش‌های مختلفی مواجه می‌کند. از جمله می‌توان به مشکلات موجود در طراحی زیرساخت‌های SOC، کیفیت و کمیت لاگ‌های جمع‌آوری شده، و جانمایی سنسورها اشاره کرد. از مهم‌ترین ماموریت‌های این شرکت ارائه‌ی انواع خدمات فنی به منظور استقرار مراکز عملیات امنیت سایبری در هر سه حوزه اصلی افراد، فرایندها و فناوری (People، Process و Technology) است.

شرکت فناوری راه نو سورین با متخصصانی مجرب در این حوزه، از ابتدایی ترین مراحل استقرار یک SOC در وسعت های مختلف  تا ممیزی آنها و طراحی UseCaseها و Dashboardهای امنیتی و آموزش دوره های تخصصی امنیتی به کارکنان در جهت به بلوغ رسیدن یک مرکز عملیات امنیت، آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان های مختلف می‌باشد.

خدمات شرکت فناوری راه نو سورین در حوزه‌ی مختلف SOC به شرح زیر می‌باشد:

فناوری‌ها
  • خدمات مرتبط با اسپلانک
  • خدمات تخصصی الستیک استک
  • تامین منابع اطلاعات تهدید (Threat Intelligence)
فرایند‌ها
  • ارزیابی سطح بلوغ مرکز عملیات امنیت
  • طراحی و پیاده سازی سناریوهای تشخیصی
  • راحی و پیاده‌سازی فرایندهای کاری جهت شکار تهدید افراد
افراد
  • برگزاری دوره‌های تخصصی
  • ارسال نیروی انسانی متخصص
  • ارسال تیم تخصصی پاسخ به حوادث سایبری
  • ارائه‌ی مشاوره‌های تخصصی