wazuh چیست؟

Wazuh یک پلتفرم رایگان و Open Source بوده که دارای قابلیت‌‌های مختلفی نظیر پیشگیری، شناسایی و پاسخگویی به تهدیدات است.

تحلیل بدافزار

هدف اصلی و ابتدایی آنالیز بدافزار ها کسب بیشترین اطلاعات ممکن راجع به یک بدافزار شناسایی شده می باشد.