راهکار SOAR و محصولات پیشگام این حوزه

SOAR محصولات نرم‌افزاری هستند که به تیم‌های فناوری اطلاعات این امکان را می‌دهند تا فعالیت‌های سازمان در واکنش به حوادث را تعریف، استانداردسازی و خودکارسازی کنند. اکثر سازمان‌ها از این ابزار به منظور خودکارسازی عملیات و فرآیندهای امنیتی، پاسخ به حوادث و مدیریت آسیب‌پذیری‌ها و تهدیدات استفاده می‌کنند