درباره سورین

شرکت فناوری راه نو سورین به عنوان یک شرکت فعال و خلاق در حوزه ی امنیت اطلاعات، با هدف ارائه راهکار ها و خدمات تخصصی در جهت استقرار و بهبود عملکرد مراکز عملیات در سال 1396 به ثبت 523718 تاسیس شد و در سال 1399 فعالیت تخصصی خود را در زمینه ی امنیت سایبری آغاز نمود. از مهم ترین ماموریت های این شرکت ارائه انواع خدمات فنی به منظور استقرار مراکز عملیات امنیت سایبری در هر سه حوزه اصلی افراد، فرایند، فناوری technology, people, process است.

مرکز عملیات امنیت

در حوزه محصول، شرکت سورین اقدام به ارائه دو برنامه کاربردی شکار تهدید بر روی بستر Splunk و ELK کرده است که به کمک آنها کارشناسان بخش های مختلف مرکز عملیات امنیت میتواند تهدید ها را شناسایی کنند. محصول دیگر تیم سورین پلتفرم شبیه سازی امنیت سایبری به منظور آموزش افراد درر سطوح مختلف دانش به شیوه ای جدید و جذاب است.

راه اندازی، ممیزی و بهبود SIEM

 • مبتنی بر اسپلانک
 • مبتنی بر الستیک استک

شکار تهدیدهای سایبری، فارنزیک و پاسخ به حادثه

 • جستجوی پیش کنشانه ی تهدیدهای سایبری
 • بررسی های فارنزیک تکمیلی
 • پاسخ به حوادث سایبری

ارزیابی بلوغ مرکز عملیات امنیت

 • براساس SOC CMM
 • بر اساس طرح امن سازی افتا

آموزش سازمانی

 • تحلیل ترفیک
 • شکار تهدید با اسپلانک
 • اسپلانک برای مدیران
 • اسپلانک برای کاربران
 • فارنزیک و پاسخ به حادثه

خدمت اطلاعات تهدید

 • تخصص نیروی انسانی به منظور جمع آوری اطلاعات، تحلیل و ارائه خروجی، مختص به کسب و کار مربوطه
 • فعال سازی و تجمیع سرویس Theat Intelligence با راه کارهای موجود در سازمان (رایگان و تجاری)

مشاوره به مراکز امنیت

 • ارائه راهکار در خصوص معماری مرکز عملیات امنیت و باز طراحی آن (در صورت نیاز)
 • مشاوره در خصوص ارزیابی و بهبودا فرآیند های کاری تیم های مختلف مرکز عملیات امنیت
 • ارائه راهکار در خصوص حسگر ها و لاک های مورد نیاز مرکز عملیت امنیت
image
image
image
image

کاتالوگ سورین

از لینک زیر میتوانید کاتالوگ شرکت سورین را دانلود کنید.
image