استفاده از قابلیت Routing در اسپلانک

در پیاده سازی اسپلانک گاهی نیاز می‌شود داده ها را به سمت یک مقصد خاص بفرستیم که با توجه به سناریوهای موجود از دو روش Selective Indexing و Selective Forwarding می‌توان استفاده کرد.

تحلیل بدافزار

هدف اصلی و ابتدایی آنالیز بدافزار ها کسب بیشترین اطلاعات ممکن راجع به یک بدافزار شناسایی شده می باشد.