سامانه‌ی شبیه‌ساز امنیت سایبری

یکی از مسائل مهم در هر سازمان، ارتقاء دانش افراد فعال در حوزه‌های مختلف است. به طور مشخص در امنیت سایبری نیز این مساله نمود خاصی دارد. در صورتی که سطح دانش امنیت سایبری در سازمان افزایش یابد، مخاطرات امنیتی در حد قابل توجهی کاهش می‌یابند. از آن جا که منشاء بسیاری از حملات پیچیده، اطلاعات ناکافی کارکنان یک سازمان در حوزه‌ی امنیت سایبری است، این مساله اهمیت دو چندان پیدا می‌کند.

از این رو تیم آموزش سورین راه‌کاری را پیشنهاد می‌کند که به واسطه‌ی آن می‌توان دانش امنیت سایبری را در بخش‌های مختلف سازمان ارتقا داد. این راه‌کار از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول، آموزش به شیوه سنتی (کلاس‌های برخط یا حضوری) و بخش دوم، آموزش به شیوه‌ای جذاب و از طریق پلتفرم شبیه‌ساز سورین است.

این سامانه طیف گسترده‌ای از اشخاص را مخاطب قرار داده است:

  • کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف بزرگ و کوچک
  • دانشجویان رشته‌ی فناوری و امنیت اطلاعات
  • افراد مبتدی در حوزه‌ی امنیت سایبری
  • عموم مردم