خدمات قابل ارائه در حوزه‌ی الستیک استک

الستیک استک (Elastic Stack) مجموعه‌ای از نرم‌افزارهای رایگان و متن باز است که یک موتور قدرتمند تحلیل داده را شکل می‌دهد. مجموعه‌ی فناوری راه نو سورین، خدمات تخصصی خود را در این حوزه به شرح زیر ارائه می‌نماید:

 • پیاده‌سازی
  • پیاده‌سازی توزیع‌شده و بهینه‌ی الستیک استک
  • یکپارچه‌سازی کلاینت‌ها و تجهیزات مختلف شبکه‌ی سازمان با الستیک استک
 • راهبری
  • ارائه‌ی اپلیکیشن تخصصی SoorinAlert با هدف شناسایی و بررسی هر چه بیشتر و دقیق‌تر تهدیدهای سایبری
  • ارائه‌ی Use caseهای تخصصی و به روز
  • نصب افزونه‌ها و برنامه‌های کمکی مورد نیاز