سورین با ارائه Use Case های امنیتی متنوع، به سازمان شما کمک خواهد کرد تا بازده و ارزش سرمایه گذاری های فعلی خود در زمینه ی امنیت را تا بالاترین میزان ممکن افزایش دهید. این Use Case ها شامل SIEM Dashboard، قواعد همبستگی، Yara Rules، IDS Rules و انواع دیگری از محتوا می باشد که مستقیما متودولوژی MITRE ATT&CK  و Kill-Chain های سایبری را هدف قرار می دهد.

 • شناسایی
  • دغدغه های امنیتی شما
  • معماری شبکه ی شما
  • نوع داده های امنیتی شما
 • توسعه
  • SIEM Rules
  • Yara rules
  • IDS Rules
  • SIEM Dashboard
 • میزان سازی
  • بر اساس بازخورد مشتریان
  • بر اساس تکنیک های جدید مهاجمان
  • بر اساس میزان کارایی