شکار تهدید و پاسخ به حادثه

شکار تهدیدهای سایبری به معنای جستجوی پیش‌کنشانه برای یافتن تهدیدهای امنیتی است که بدون شناسایی در یک شبکه موجودند. فرآیند شکار تهدید مکمل فرایند تشخیص، پاسخ و ترمیم پس از حادثه است. فناوری‌های امنیتی به طور معمول داده‌های خام را برای تولید هشدار استفاده می‌کنند. شکار تهدید با استفاده از این فناوری‌ها و بررسی دقیق داده‌ها و هشدارها، اطلاعات بسیار مفیدی تولید می‌کند. این اطلاعات می‌تواند به کشف تهدیدهایی که از تشخیص ابتدایی گریخته‌اند و به لایه‌ی دفاعی شبکه نفوذ کرده‌اند، منجر شود.

تیم شکارچیان تهدید سورین با بررسی داده‌های شبکه و تجهیزات شما، حملات بسیار پیچیده را شناسایی و متوقف می‌کنند. شکار تهدید می‌توانند تهدیدی را بیابد که روزها، هفته‌ها یا حتی ماه‌هاست که از لایه‌ی دفاعی کاملا خودکار، گذر کرده است. این فرایند در نهایت مانع همانگ‌سازی عملیات استخراج داده‌ها توسط مهاجمان و حملات بزرگ‌تر می‌شود.

خدماتی که سورین در حوزه‌ی پاسخگویی به حوادث سایبری طراحی کرده است، به فرایند ترمیم پس از یک حمله سایبری یا زیان‌های وارده بر اثر حوادث مشابه بر روی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات یک سازمان کمک می‌کنند. در صورت وقوع حوادث امنیتی که داده‌ها و زیرساخت یک سازمان را مورد تهدید قرار می‌دهند، راهکارهای امنیتی ما در سورین به شما کمک خواهند کرد تا علت حادثه را یافته، اطلاعات از دست رفته را بازیابی کنید و از آسیب‌پذیری‌های سیستم آگاه شوید تا بتوانید از حملات احتمالی آینده جلوگیری کنید.