مجموعه فناوری راه نو سورین، با توجه به متن باز و البته رایگان بودن پلتفرم Elasticsearch به عنوان یک موتور قدرتمند تحلیل داده، خدمات تخصصی خود را به شرح زیر ارایه می نماید.

 • پیاده سازی
  • پیاده سازی توزیع شده و بهینه راهکار Elasticsearch به همراه رابط Kibana و مولفه Logstash
  • یکپارچه سازی کلاینت ها و تجهیزات مختلف در شبکه سازمان به پلتفرم ELK
 • راهبری
  • ارایه اپلیکیشن تخصصی با نام SoorinAlert با هدف شناسایی و بررسی هرچه بیشتر و دقیق تر تهدیدات سایبری
  • ارایه Usecase (Rule, Dashboard, Report, …) های تخصصی و به روز
  • نصب افزونه ها و برنامه های کمکی مورد نیاز بر روی ELK موجود