SOC as a Service یا SOC به عنوان سرویس

دلیل به وجود آمدن SOC as a Service

به دلیل پیچیدگی روز افزون تهدیدات سایبری و همچنین تنوع رو به گسترش فناوری‌های امنیتی در شبکه‌های سازمانی، وجود واحدی جهت پایش وضعیت امنیتی، شناسایی و رسیدگی به حوادث سایبری مرتبط با سازمان، ضروری به نظر می‌رسد. بر اساس تعاریف ذکر شده در منابع مختلف، مرکز عملیات امنیت (SOC) واحد یا تیمی متشکل از افراد، رویه‌ها و فناوری‌ها است که وظیفه نظارت، شناسایی تهدیدات و رسیدگی به حوادث را به طور مداوم بر عهده دارد. امروزه وجود واحدی مستقل تحت عنوان مرکز عملیات امنیت در سازمان‌های نظارتی، موسسات مالی و اعتباری، مراکز نظامی و کلیه سازمان‌هایی که تراکنش‌های مبتنی بر IT دارند، به امری اجتناب ناپذیر بدل شده است.

عوامل مختلفی بر توانایی سازمان‌ها در راه اندازی و استفاده از یک SOC تأثیر ‌می‌گذارد. عواملی مانند کمبود نیروهای متخصص امنیت سایبری، استخدام و نگهداری نیروهای ماهر را دشوار و گران ‌می‌کند. بهترین راهکار، استفاده از SOC as a Service ( SOC به عنوان سرویس ) است که به یک سازمان امکان ‌می‌دهد مسئولیت‌‌های امنیتی خود را به یک شرکت بیرونی ارائه دهند. SOC به عنوان یک سرویس دهنده به جای اینکه یک واحد SOC داخلی وظیفه نظارت بر امنیت سازمان را انجام دهد، نظارت شبانه روزی بر شبکه و محافظت در برابر تهدیدات سایبری را بر عهده یک شرکت بیرونی قرار ‌می‌دهد.

SOC as a Service یا SOC به عنوان سرویس

مزایای استفاده از SOC

  • کارکنان امنیتی بهبود یافته: کمبود نیرو با مهارت‌‌های امنیت سایبری به این معنی است که بسیاری از سازمان‌‌ها برای جذب و حفظ پرسنل امنیتی ماهر تلاش ‌می‌کنند. مشارکت با یک ارائه دهنده SOC مدیریت شده به این معنی است که یک سازمان ‌می‌تواند خلاهای موجود در تیم امنیتی خود را تکمیل کند.
  • دسترسی به تخصص‌‌های امنیتی ویژه: سازمان‌‌ها به طور دوره ای نیاز به دسترسی به کارشناسان امنیتی تخصصی، مانند پاسخ دهندگان حوادث، تحلیلگران بدافزار و معماران امنیت ابری دارند. این مجموعه مهارت‌ها می‌تواند نادر باشد و استخدام درون‌سازمانی آن‌ها دشوار است. یک ارائه دهنده SOC as a Service ‌می‌تواند در صورت نیاز دسترسی به متخصصان ماهر امنیت سایبری را به مشتریان خود ارائه دهد.
  • هزینه مالکیت کمتر: استقرار، حفظ و راه اندازی یک SOC کامل در داخل سازمان ‌می‌تواند گران باشد. با یک SOC مدیریت شده، سازمان‌‌ها ‌می‌توانند هزینه تجهیزات، مجوزها و حقوق و دستمزد را با سایر مشتریان ارائه دهنده خود به اشتراک بگذارند. این امر هم هزینه‌‌های سرمایه ای و هم هزینه‌‌های عملیاتی امنیت سایبری قوی را کاهش ‌می‌دهد.
  • افزایش بلوغ امنیتی: ساختن راهکار‌ها و دانش سازمانی برای یک برنامه‌ امنیت سایبری بالغ، یک فرآیند زمان‌بر است و همکاری با یک ارائه‌دهنده راهکار SOC as a Service می‌تواند با فراهم نمودن دسترسی یک سازمان به راهکارهای موجود و متخصصان امنیتی ارائه‌دهنده، این فرآیند را کوتاه‌تر کند.
  • امنیت به روز: به روز نگه داشتن آخرین ابزارها و قابلیت‌‌های SOC ‌می‌تواند با بودجه محدود فناوری اطلاعات و امنیت سازمان دشوار باشد. از طرف دیگر، یک ارائه دهنده SOC مدیریت شده، مقیاس لازم برای به روز نگه داشتن ابزارهای خود را دارد و مزایای امنیت پیشرفته را برای مشتریان خود فراهم ‌می‌کند.