یک SOC کارآمد چه ویژگی هایی خواهد داشت؟

مرکز عملیات امنیت (SOC) مجموعه ای از افراد، فناوری ها، سرویس ها و البته فرآیندها است که هدف اصلی آن نظارت بر امنیت یک سازمان یا مجموعه و بعضا رسیدگی به حوادث سایبری محتمل است.

اندازه تیم SOC بسته به اندازه یک سازمان، تعهد آن به امنیت سایبری و سایر عوامل می تواند متفاوت باشد. با این حال، به واسطه فقدان یا کمبود نیروی انسانی متخصص در این حوزه، سازمان ها را با چالش جدی در تشکیل تیم SOC کامل و بالغ مواجه ساخته و منجر به کوچک شدن تیم های SOC موجود شده است.

ناتوانی SOC در رشد با گسترش مسئولیت‌هایشان به این معنی است که تیم‌های SOC باید کارایی خود را به حداکثر برسانند تا اثربخش باشند. برای انجام این کار، آنها نیاز به پیاده سازی ابزارها، رویه ها و فرآیندهای مناسب دارند.

SOC کارآمد چه ویژگی هایی خواهد داشت

اما با همه این چالش ها، میتوان فاکتورهای یک SOC کارآمد را به صورت زیر برشمرد:

کاهش زمان پاسخگویی

یکی از فاکتورهای کارآمدی تیم SOC این است که نفرات بتوانند به سرعت علائم یک حمله را شناسایی، فعالیت مرتبط را بررسی و تهدید و اثرات آن را خاتمه دهند. هر چه مهاجمان سایبری زمان کمتری داشته باشند تا بدون محدودیت در سیستم‌های سازمانی نفوذ کنند، فرصت کمتری برای نفوذ به دارایی‌های با ارزش و سرقت اطلاعات حساس دارند.

افزایش دید امنیتی

افزایش دید نسبت به شبکه و امنیت مجموعه در حال نظارت به تیم SOC امکان شناسایی سریع تر و دقیق تر رخدادهای سایبری را فراهم می‌آورد.

پیشرو بودن نسبت به مهاجمان

تیم SOC تلاش می کند تا فعالیت های خود را به گونه ای توسعه دهد که شکار تهدید پیشگیرانه را شامل شود. مخفی‌ترین مهاجمان سخت کار می‌کنند تا از شناسایی در امان بمانند. به همین دلیل است که تحلیلگران با تجربه تر SOC شواهد اولیه حملاتی که ممکن است همیشه هشداردهنده نباشند، اما ارزش بررسی دارند را جستجو می‌کنند.

حداقل رساندن تاثیر نقض

یکی از وظایف مهم و حیاتی یک تیم SOC، به حداقل رساندن تأثیر نقض امنیت در سازمان است. کار SOC در کاهش زمان حمله – زمان قبل از شناسایی – به حداقل رساندن تأثیر نقض کمک می کند. SOC های موثر می توانند در شناسایی و اصلاح حوادث امنیتی جزئی قبل از تبدیل شدن به یک نقض بزرگ بسیار مثمر ثمر باشند. اولویت‌بندی حوادث امنیتی بر اساس شدت و مختصات تهدید، می‌تواند به تیم‌های SOC کمک کند تا به سرعت تهدیدها را شناسایی کرده و به آنها پاسخ دهند.