اسپلانک ITSI چیست و چه کاری انجام می‌دهد؟

Splunk IT Service Intelligence (ITSI) یک راهکار تحلیل داده و مانیتورینگ شبکه (NOC) است که بر اساس مکانیزم های هوش مصنوعی، امکان اعمال نظارت کارآمد بر شبکه را فراهم می سازد.

این راهکار  برای Splunk Enterprise یا Cloud ساخته شده است که صحت سرویس‌های مهم فناوری اطلاعات و کسب و کار و زیرساخت‌ آنها را نشان می‌دهد. از ITSI برای حل انواع چالش‌های فناوری اطلاعات از جمله چالش های موجود در سرویس ها از طریق تحلیل رویدادها، متریک ها و لاگ ها استفاده می شود.
Splunk ITSI چیست

برای انجام وظایف زیر از Splunk ITSI استفاده کنید

  • داده ها را از شبکه سازمان خود جمع آوری کنید تا با کاهش پیچیدگی ها و افزایش بهره وری، سرویس های کلیدی خود را به صورت بصری مانیتور کنید.
  • با سازماندهی و همبسته سازی (Correlation) رویدادها به صورت متقابل اشراف یا Visibility بالاتری نسبت به سرویس ها و شبکه خود به دست آورید و همچنین ریشه اصلی حوادث را یافته و برطرف سازید.
  • از یادگیری ماشین برای ثبت و ضبط رفتار عادی استفاده کنید، از شرایط غیرعادی آگاه شوید و به صورت پویا سازگاری را در زمان واقعی تطبیق دهید.
  • کیفیت و فرآیند ارایه خدمت یا سرویس را به همراه بهره وری تیم بهبود بخشید.