نقش اسپلانک در انطباق با PCI DSS

استاندارد PCI DSS که مخفف Payment Card Industry Data Security Standard است، استانداردی برای سازمان ها یا شرکت هایی طراحی شده که به نوعی خدمتی بر روی کارت های اعتباری ارایه می دهند. بندهای مطرح شده در PCI DSS می توانند شامل کارت های اعتباری، کارت بدهی، کارت های ATM و کارت های POS باشند.

هدف از طراحی چنین استانداردی، حفاظت از داده های کارت های اعتباری و کاهش امکان سرقت داده ها است. PCI DSS به نوعی همه بازرگانان، ارائه دهندگان خدمات و موسسات مالی و …  ملزم به رعایت ملاحظات امنیتی و اعمال سازوکارهای حفاظت از داده های بانکی می کند.

نقش Splunk در انطباق با PCI DSS

استاندارد امنیت داده از 12 بند تشکیل شده که انتظار می رود کسب و کارهای مرتبط با کارت های اعتباری از آن تبعیت کنند. نیازمندی های مذکور شامل سیاست های امنیتی، روش ها و دستورالعمل‌ها برای ذخیره سازی، پردازش و انتقال داده های دارنده کارت می باشند.

هر کسب و کاری که داده های دارنده کارت پرداخت را ذخیره، پردازش یا انتقال می دهد، نیاز ارزیابی میزان انطباق برنامه و سازوکارهای خود با چنین استانداردی دارد. از این رو، در این پست به قابلیت های اسپلانک به عنوان یک پلتفرم جمع آوری و تحلیل داده های سازمانی، در خصوص نظارت بر بندهای PCI DSS پرداخته شده است.

قابلیت های اسپلانک در خصوص نظارت بر PCI DSS

 • ضبط، نظارت و گزارش در مورد داده ها از دستگاه ها، سیستم ها و برنامه های کاربردی سازمان ها در محیط شبکه ای داده های دارنده کارت
 • نظارت بر تلاش های دسترسی به دارایی های مورد بحث در DSS PCI
 • نطارت بر ترافیک بین دامنه های مورد بحث در استاندارد PCI DSS
 • شناسایی آسیب پذیری های یافت شده بر روی دارایی های مورد بحث در استاندارد
 • اطلاع رسانی به مدیران در مورد بدافزارهای یافت شده بر روی دارایی های مورد بحث در استاندارد
 • ارایه گزارش از میزان انطباق یا عدم انطباق دامنه ها با داده ها و دارایی های موجود در شبکه سازمان

علاوه بر موارد ذکر شده، اپ Splunk PCI DSS نیز قابلیت های مهمی در خصوص پوشش PCI DSS دارد که به شرح ذیل می باشد:

 • بررسی و پاسخ به رخداد: استفاده از چارچوب مدیریت حادثه برای هشدار، نمره دهی، ارزیابی ریسک و پاسخ به حوادث امنیتی بالقوه
 • گزارش های انطباق: گزارش هایی تحت عنوان گزارش انطباق توسط اپ ES قابل ارایه است. هر گزارش شامل فیلترهایی برای مشخص کردن پارامترهای خاص برای ارزیابی دیدگاه های مختلف داده ها می باشد. بنابراین مدیران انطباق می توانند داده های محیط دارنده کارت (CDE) را براساس نیازمندی ارزیابی کنند.
 • Scorecard های مورد نیاز PCI: در این اپ ماژولی تحت عنوان Scorecard جهت ارایه یک دیدکلی بر روی بندهای اصلی PCI DSS وجود دارد. این دیدکلی به ما یک انطباق لحظه ای از وضعیت و یک تاریخچه از انطباق های به‎روز در 365 روز گذشته را ارایه می دهد.
 • همبستگی دارایی و هویت: قابلیت همبستگی رویداد بین دارایی ها و کاربران یکی از امکانات فوق العاده این اپ است. این مورد به مدیران انطباق این اجازه را می دهد که بر روی محیط داده دارنده کارت نظارت کنند و زمینه لازم را برای کاربر و دارایی به جهت پشتیبانی از فرآیند پاسخ به حادثه فراهم کنند.
 • بررسی و گزارش رسیدگی: هر کاری که یک مدیر انطباق در داخل اپ Splunk PCI انجام می دهد را می توان وارسی کرد. این مورد، گزارشی از تمام فعالیت ها برای ارائه اثبات به بازرسان که در حال نظارت محیط هستند، فراهم می کند و مسائل به صورت مداوم پاسخ داده می شود.
 • نرمال سازی داد ها: اپ Splunk App for PCI DSS که موضوع این مقاله است، متکی بر داده ها یا لاگ هایی است که توسط افزونه یا Add-on های مربوطه نرمال سازی شده است. بنابراین داده هایی که این اپ به کاربران ارایه می دهد، به صورت نرمال شده خواهد بود.
 • قابلیت Correlation Search : Correlation Search رویدادهای قابل توجهی را در بررسی حادثه ایجاد می کنند که مربوط به تهدیدات رایج برای نظارت در یک محیط داده دارنده کارت می باشد.