مقدمه تحلیل بدافزار

در این دنیای قرن 21 ام که ما در آن زندگی می کنیم، همراه با سرعت سرسام آور شد و پیشرفت دنیای سایبری، تقریبا تمامی جوانب زندگی ما به اینِ جهان بر پایه ی IT وابسته است. بیش از 4.5 میلیارد کاربر در سرتاسر جهان از طریق حدود 2 میلیارد…

مطالعه بیشتر