مرکز عملیات امنیت: SOC داخلی یا استفاده از آن به عنوان یک خدمت (SOCaaS)

SOC

در دهه ی اخیر، رشد روزافزونی در تعداد و پیچیدگی حملات سایبری مشاهده شده است. این حملات می توانند بر افراد، کسب وکارهای بزرگ و کوچک و حتی دولت ها اثر گذار باشند و خسارات جبران ناپذیری را وارد آورند. یکی از دلایل اصلی وقوع این خسارت ها، عدم نظارت…

مطالعه بیشتر