نصب Wazuh در Splunk

یکپارچه سازی Wazuh و Splunk

پلتفرم Wazuh جهت مانیتور کردن هشدارهای خود در Splunk، اپلیکیشنی مخصوص عرضه کرده است. این اپلیکیشن به کاربر کمک می‌کند تا با نظارت بر بخش های مختلف اعم از سیستم عامل، برنامه ها و ...، اشراف بیشتری را نسبت به وضعیت امنیتی زیرساخت خود، حاصل کنند.