برچسب Wazuh

یکپارچه سازی Wazuh و Splunk

نصب Wazuh در Splunk
پلتفرم Wazuh جهت مانیتور کردن هشدارهای خود در Splunk، اپلیکیشنی مخصوص عرضه کرده است. این اپلیکیشن به کاربر کمک می‌کند تا با نظارت بر بخش های مختلف اعم از سیستم عامل، برنامه ها و ...، اشراف بیشتری را نسبت به وضعیت امنیتی زیرساخت خود، حاصل کنند.