شرکت فناوری راه نو سورین مفتخر است با تکیه بر دانش فنی، تجربه، و مهارت بالای متخصصان خود، با کیفیت ترین و جامع ترین خدمات امنیت سایبری را در اختیار سازمان ها قرار دهد. باتکیه بر راهکار های نوین مرکز عملیات امنیت سورین، از به روز ترین و کارآمد ترین رویکردهای جهان امنیت بهره مند شوید:

خدمات تخصصی Splunk

خدمات تخصصی ELK 

تهیه Use Case های SOC 

 مشاوره و پیاده سازی SOC

خدمات شکار تهدید و رسیدگی به آن