با توجه به قابلیتهای پیشرفته اسپلانک و استفاده گسترده­ی از آن در میان شرکت و سازمان­های ایرانی، شرکت سورین خدمات تخصصی خود را در زمینه راه اندازی، کاربری و راهبری این محصول ارائه میدهد:

 • راه اندازی
  • انواع مختلف پیاده سازی با توجه به ابعاد سازمان
   • Small SOC
   • Medium SOC
   • Large SOC
  • انواع مختلف پیاده سازی با توجه ساختار سازمانی
   • Single-Site
   • Multi-Site
  • اتصال کلاستر اسپلانک به زیرساخت Hadoop
  • انواع افزونه و برنامه­ های کاربردی مورد نیاز همچون
   • Enterprise Security
   • Stream
  • افزودن لاگ­های مورد نیاز همچون
   • لاگ­های شبکه­ای
   • لاگ­های سیستم عامل
   • لاگ برنامه­های کاربردی
  •    …
 • کاربری
  • تهیه داشبردهای مختلف با توجه به کاربری آنها همچون
   • داشبردهای Video Wall
   • داشبردهای کارشناسان رده اول SOC
  • تهیه Report
  • تهیه Summary Index
  • تهیه ماکرو
  •     …
 • راهبری
  • رفع خطا کلاستر
  • بروزرسانی کلاستر