خدمات شکار تهدیدات سایبری

داده های خود را به ما بسپارید تا ما:
. تهدیدات احتمالی سایبری را در اختیار شما قرار دهیم
. ضعف های امنیتی نرم افزار و لایه ی دفاعی شما را استخراج کنیم.

امنیت پیش کنشانه در مقایسه با امنیت منفعلانه

امنیت سایبری پیش کنشانه به معنای شناسایی و مقابله با تهدیدات سایبری پیش از اتفاق افتادن آن هاست؛ در حالی که در امنیت منفعلانه شما با حملات پس از رخ دادن آن ها مقابله خواهید کرد.

انتخاب استراتژی های امنیت پیش کنشانه به شما این امکان را می دهد تا پیش از رخ دادن هر نوع حمله ی سایبری احتمالی، آن ها را شناسایی کرده و با آن ها مقابله کنید و از این راه میزان خسارات احتمالی تهدیدات سایبری را تا بیشترین حد ممکن کاهش دهید.

شکار تهدیدات، رویکردی مدرن و موثر

شکار تهدیدات سایبری به معنای جستجوی پیش کنشانه برای یافتن تهدیدات امنیتی است که بدون شناسایی در یک شبکه موجود اند.
زمانی که یک برنامه مخرب از شناسایی شدن ابتدایی می گریزد و به لایه ی دفاعی شبکه نفوذ میکند، بسیاری از شرکت ها فاقد قابلیت های پیشرفته تشخیص تهدیدی هستند که برای پایان دادن به حضور این تهدیدات پیشرفته مورد نیاز است. به همین دلیل شکار تهدیدات بخش جدایی ناپذیری از استراتژی دفاعی به شمار می رود.

جایگاه شکار تهدیدات در امنیت

فرآیند شکار تهدیدات مکملی اثربخش در فرایند تشخیص، پاسخ و ترمیم پس از حادثه به شمار می رود. تکنولوژی های امنیتی به طور معمول داده های خام را برای تولید هشدار مورد استفاده قرار میدهند. شکار تهدیدات به صورت همزمان با این تکنولوژی هافعالیت میکند و با استفاده از بررسی های دقیق، اطلاعات مفیدی از همان داده ها ارایه می دهد

خدمات شکار تهدیدات در سورین

تیم زبده ی شکارچیان تهدید ما از طریق بررسی داده های Endpoint و Network Event شبکه ی شما حملات بسیار پیچیده را شناسایی و متوقف می کنند.
شکار تهدید به عنوان روشی کنش گر می تواند تا روزها، هفته ها یا حتی ماه ها بعد از نفوذ یک تهدید از سد لایه ی دفاعی کاملا اتوماتیک، آن ها را بیابد. این فرایند در نهایت مانع هماهنگ سازی عملیات استخراج داده ها توسط مهاجمان و متعاقبا مانع ایجاد حملات بزرگ تر می شود